Stavební zámečnictví

Nabízíme veškeré práce z oblasti stavebního zámečnictví včetně souvisejících prací.

  • Výroba a montáž ocelových konstrukcí - montované haly, přístřešky, konstrukce pro reklamní panely, ploty (pro rodinné domy i průmyslové objekty), brány, vrata (vjezdová, garážová), schoďišťové konstrukce (komplexní realizace nebo samostatně schodiště nebo schoďišťové zábradlí).
  • Opravy koreb nákladních automobilů a přípojných vozidel.
  • Související zámečnické práce - svařování materiálů (zkouška ČNS EN 287-1135 PBW 1.1 S + 12,0 PF ss nb. a zkouška ČNS EN 287-1 135 p fw 1.3 s + 10,0 pf ML), tvarování materiálů, řezání (dělení) materiálů atp.
  • Dokončovací práce - práškové lakování (komaxit), pozinkování nebo niklování materiálů, nátěry barvou.

Největší předností našeho zámečnictví je komplexnost služeb.

Můžete se na nás spolehnout už při prvotních návrzích projektu, zaměření, výběru vhodného materiálu pro realizaci, dopravě, montáži i odborném poradenství.

Navštivte sekci naše práce - zámečnické práce, najdete zde ukázky našich prací z oblasti staevbního zámečnictví.

Ukázky produktů | 18.06.2012 | Do sekce naše práce jsme přidali ukázky zámečnické výroby a uměleckých kovářských výrobků. více novinek zde
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.